رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

صعود ده پله ای رادیو خلیج فارس در ارزیابی عملکرد شبکه های استانی - نمایش محتوای خبر

 

 

صعود ده پله ای رادیو خلیج فارس در ارزیابی عملکرد شبکه های استانی

صعود ده پله ای رادیو خلیج فارس در ارزیابی عملکرد شبکه های استانی

 بر اساس ارزیابی اداره کل صدای معاونت  امور مجلس و استانها ، رادیو خلیج فارس در ارزیابی فصل پائیز این اداره کل با 10 پله ارتقاء نسبت به فصل قبل از رتبه 24 به رتبه 14 صعود کرده است.

این ارزیابی حاصل مجموعه گسترده ای از بررسی های کیفی و کمی است که بر پایه شاخص های 14 گانه بوسیله کارشناسان و متخصصان حوزه صدا صورت گرفته است.

همچنین میزان مخاطب رادیو خلیج فارس نیز در فصل پائیز امسال با رشد همراه بوده که نشان رضایت آنها از برنامه های رادیو خلیج فارس دارد.

بر اساس این گزارش شاخص ترین فعالیت های کارشناسی و محاسبات کمی و کیفی که موجب مشخص شدن برترین های رادیویی در پائیز امسال گردیده ، برگزاری جلسات ارزیابی و تحلیل برنامه رادیوهای استانی ، تحلیل و بررسی صورتجلسه ارزیابی برنامه های مراکز و واکاوی دقیق برنامه های محتوایی صدای مراکز بوده است.