جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

صاحب محمدی استاندار بندرعباس - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

صاحب محمدی استاندار بندرعباس

تهیه کننده: حمیدی زاده

مجری: محمدعوض پور

گفتگو با آقای صاحب محمدی استاندار بندرعباس در سالهای 86-88

سال تولید: 97