جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

شوبندر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

شوبندر

« شوبندر» عنوان برنامه ای است اجتماعی با ساختار ترکیبی نمایشی در 65 قسمت 50 دقیقه ای که هر شب ساعت 30/20 از شبکه استانی  سیمای خلیج فارس پخش می شود.

جنگ شبانه شوبندر دارای بخشهای مختلف و متنوعی از جمله: سرودهای محلی و فارسی، نواها، معرفی کارآفرینان برتر استان، جزایر استان، دوربین در شهر، صنایع دستی زنان هرمزگان، مطبوعات استان، مسابقه، اشعار طنز در قالب نمایش، معرفی مشاغل دریایی و گزارش است.

شوبندر را محمد عادل زاده تهیه و تولید می نماید.

یادآور می شود جنگ شبانه شوبندر یکی از پرمخاطب ترین برنامه های مرکز و از جمله برنامه هایی است که از زمان راه اندازی شبکه استانی سیمای خلیج فارس همراه با مخاطبان خونگرم هرمزگانی و مهمان خانه های مردم هرمزگان است.