شلوار ودویی

ودویی نوعی نوار تزئینی است که زنان هرمزگان با استفاده از نخ های کاموای رنگی بافته و برای تزئین لباس از آنها استفاده می کنند.

شلوار ودویی یکی از زیباترین و پر مصرف ترین شلوارها در بین زنان هرمزگان است. این شلوار به علت زیبایی و هزینه کمتر نسبت به شلوار بادله طرفداران بی شماری دارد و اغلب برای مصارف روزانه استفاده می شود.

ترتیب دوخت شلوار ودویی از دمپا بدین صورت است:

سوزن دوزی زیبایی به نام الب/ALB که در ردیف اول شلوار بندری با گلابتون و نخ های مشکی و سفید و به وسیله سوزن و با دست دوخته می شود، ودویی سبز، زری دو فصله قرمز، ودویی مشکی، شک متناسب با رنگ زری ها و شلوار، ودویی مشکی، زری قرمز، ودویی سبز و در نهایت ودویی قرمز و ردیف آخر دمپا شلوار را بشکی(boski) ساده و یا پولکی می دوزند. این شلواربه جهت استفاده کمتر از زری و بافت ودویی با کاموا هزینه کمتری دارد وسبک تر و راحت تر می باشد.

نوع دیگر شلوار ودویی، شلوار ودویی گل اطلسی است. در دوخت این شلوار ترتیب دوخت زری های آن مانند شلوار ودویی می باشد ولی به جای بشکی در ردیف آخر شلوار آن را بر روی کمه می بندند و از گلابتون و پولک و نقوش گل های چهار پر و گل بادامی و غیره برای تزیین آن استفاده می کنند. این تزیینات ممکن است گاهی با چرخ و نخ های رنگی گلدوزی شود و گاهی به وسیله گلابتون ساده

نوع دیگری از شلوار ودویی وجود دارد که به آن شلوار سرکشیده گفته می شود. این شلوار نمونه قدیمی تر شلوار ودویی است که متعلق به زمانی است که بافت نوار ودویی در استان رواج نداشت و زنان چیزی شبیه نوار ودویی را بوسیله نخ گلدوزی و سوزن به صورت دندانه موشی کنار هم می دوختند تا شکل نوار کامل را به خود بگیرد.