شب های رمضان

شب های رمضان برنامه ای فرهنگی است که از  رادیو خلیج فارس تولید و پخش می شود.

هدف این برنامه  آشنایی با آداب و رسوم و ویژگی های ماه مبارک رمضان در فرهنگ هرمزگان می باشد

شب های رمضان هر شب ساعت 21:35 از رادیو خلیج فارس تهیه و پخش می شود.  .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و گوینده فرزین رنجبر

تاریخ تولید: 1399