رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

سی هزار نفر ، شمار عوامل اجرایی انتخابات در هرمزگان - صفحه محتوایی انتخابات

 

 

سی هزار نفر ، شمار عوامل اجرایی انتخابات در هرمزگان

مدیر کل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان گفت : شمار عوامل اجرایی انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی را در سطح این استان 30 هزار نفر است .

علیرضا پاکدامن افزود : در هرمزگان بطور هم زمان سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی (غرب هرمزگان لنگه، پارسیان و بستک) برگزار می شود.

وی آمار شعب اخذ رأی پیش بینی شده در سطح استان هرمزگان را در مجموع یکهزار و 474 شعبه ذکر کرد و گفت : در این دوره از انتخابات شوراها 810 نفر برای بدست آوردن 198 کرسی شورای اسلامی شهریا و هفت هزار و 609 نفر نیز برای رسیدن به چهار و هزار و 216 کرسی شوراهای اسلامی روستایی ، امروز با یکدیگر رقابت می کنند.

مدیر کل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان افزود : برای انتخابات ریاست جمهوری یکهزار و 986 شعبه اخذ رأی و برای انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه غرب این استان نیز 377 شعبه پیش بینی شده است.

حوزه غرب هرمزگان شامل شهرستان های بندرلنگه، پارسیان و بستک با جمعیتی حدود 250 هزار نفر دارای یک کرسی نمایندگی در مجلس شورا اسلامی است که تعداد 11نفر برای بدست آوردن آن با یکدیگر رقابت می کنند.

پاکدامن در ادامه شمار واجدین شرایط رای دادن در هرمزگان را یک میلیون و 166هزارنفر عنوان و افزود: 33 هزار و 408 نفر از آنان رأی اولی هستند .

وی تصریح کرد : برای پوشش کامل مناطق جمعیتی این استان حتی نقاط سخت گذر و دورترین جزایر نیز تعدادی چرخبال و شناور تندرو در نظر گرفته شده است.

مدیر کل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان تأکید کرد : همه عوامل اجرایی و مدیریت استان به ویژه نیروهای انتظامی و امنیتی خود را برای برگزاری انتخاباتی هرچه با شکوه تر در استان یک میلیون و 750 هزار نفری هرمزگان آماده کرده اند.

منبع : ایرنا