رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

سکونت 20 هزار نفر در مناطق پرخطر شهر بندرعباس - نمایش محتوای خبر

 

 

سکونت 20 هزار نفر در مناطق پرخطر شهر بندرعباس

مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت : پنج هزار خانوار بندرعباسی در وضعیت نامناسب شهری قرار دارند.

این شمار حدود 20 هزار نفر از جمعیت شهر بندرعباس را شامل می شود .

فرشید دستوان افزود : برای 500 خانوار باید به طور ضروری چاره اندیشی شود، چرا که در مناطق پرخطری قرار گرفتند و با حوادثی چون زلزله و یا بارندگی های شدید و سیل این خانوارها را به شدت دچار مشکل می کند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری نقشی محوری در این برنامه ها دارد ، گفت : با کمک شهرداری بندرعباس برخی از این مناطق ساماندهی اولیه صورت گرفته و در فرآیند مطالعات تمهیدات لازم دیده شده و باید به صورت اجرایی این اقدامات انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان افزود : با وجود انجام مطالعات سنگین در شهر بندرعباس هنوز برای ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده راه طولانی در پیش است و رویکرد اساسی که این مطالعات پیگیری می کند هم افزایی و هدفمند شدن برنامه های نوسازی بافت های فرسوده است.

دستوان گفت : برای رفع مشکل بافت های فرسوده ستادهای توانمندسازی بافت های فرسوده در سطح ملی و در استان ها شکل گرفت و دولت نیز در این خصوص سند ملی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف و برنامه های احیا و بهسازی و نوسازی شهری را تصویب کرده است .

منبع : ایرنا