سهیل مهر

متولد تهران 1352 می باشد که از سال 1386 بصورت غیر رسمی وارد سازمان شده و تا کنون در مشاغل اصلی رادیو و تلویزیون از جمله گزارشگری ، گویندگی، اجرا و تهیه کنندگی تجاربی را داشته است.

برنامه مکث برای دومین سال متوالی از سال 1392 شروع کرده و مهمترین تجربه خود می داند که مخاطبان خاصی را برای خود پیدا کرده است.

در مرکز خلیج فارس در برنامه های صبح بخیر هرمزگان - برآستان جانان- پسین هرمزگان و ویژه برنامه های سحر گزارشگر بوده است.