جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

سفر به مهمانخانه پارس - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

سفر به مهمانخانه پارس

Loading the player...


«سفر به مهمانخانه پارس»  مستندی است به تهیه کنندگی مهرداد امیرزاده که در یک قسمت 30 دقیقه ای با موضوع اقتصادو تجارت پر رونق در منطقه خلیج فارس در سیمای خلیج فارس تهیه شده است.  این  مستند بصورت گرافیکی یک کشتی رادر زمان گذشته دنبال می کند. این کشتی پس از گذشتن از دریاهای مختلف به خلیج فارس می آیدو با رسیدن به خلیج فارس و اثبات ادعای ایران و با نمایش مجموعه ای از تصاویر و نقشه های قدیمی به زمان حال منتقل می شود . سپس ضمن نمایش تخلیه یک کشتی خارجی در بندرعباس ،نقشه ها و مستنداتی که اکنون در کشتی ها استفاده می شود را نیز نشان می دهد که هنوز هم نام این دریا خلیج فارس است.