رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

ساخت کمه برای گلابتون دوزی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ساخت کمه برای گلابتون دوزی

دانلود

در این فیلم نحوه آماده سازی کمه برای شروع کار گلابتون دوزی آموزش داده می شود.