رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

ساخت مجسمه صدفی فلامینگو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ساخت مجسمه صدفی فلامینگو

دانلود

در این فیلم نحوه ساخت مجسمه صدفی فلامینگو توسط مربی هنر آموزش داده می شود.