ساخت دستبند چرم

Loading the player...

وسایل مورد نیاز

*چرم طبیعی

*کاتر

*خطکش

*دکمه پرسی

*انبر مخصوص  پرس دکمه

*در این ویدئو با نحوه درست کردن دستبند چرم با کمک بافت آموزش داده می شود.