زیر سرگ بالاشهر

تاریخ 5 آذر تا 18آذر

1-حسن برومنه

2- اسحاق حکمت یار

3- افلاطون قنبر زاده

4- میترا زمانی نژاد

5- سیف الله شریفی

6- زبیده باصفا

7- محمد رضا پوردشت

8- مریم سلیمانی

9- ژیلا کوهنورد

10- فاطمه مریدی

11- امیر محمد ملایی

12- رضا تاجران