جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

زبانه های آتشین دریا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

زبانه های آتشین دریا

یکی از  مهم ترین مناطق ساحلی، مجموعه ای است پیچیده و اعجــاب انگیز به نام خورها، خورهــا یکی از محیط هــای حد واسط خشکی و دریا هستند که به واسطه موقعیت مکانی خود، دارای خصوصیت ویژه ای می باشند که شرایط محیطی و زیستی بر آنها کاملاً تاثیر نموده و محیط ویژه ای را فراهم نموده است. خورها همانند زبانه آتشی است که از دریا سربرآورده و به درون خشکی راه می یابد، جایی که پیوندی ناگسستنی بین عناصر هستی آب، خاک و هوا به وضوح دیده می شود

مستند « زبانه های آتشین دریا» که به اهمیت و نقش خورها در حیات اکوسیستم دریایی می پردازد در سه قسمت 20 دقیقه ای با هدف نشان دادن زوایای شگفت انگیز و پنهان زیبائیهای طبیعت استان و آشنا نمودن علاقمندان از این طریق با جایگاه اکوسیستمی خورها و بهره برداری بهینه از این ذخیره گاههای طبیعی و اکولوژیک در استان تهیه می شود. گفتنی است که استان هرمزگان با دارا بودن 80 خور دومین استان ساحلی از نظر تعداد خورها محسوب می شود.

این مستند از بخشهایی چون: اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان، ساختار و پراکنش خورهای سواحل استان هرمزگان، خورها و درختان حرا، جنبه های کاربردی و اهمیت خورها، عوامل مخرب و منابع آلاینده خورها و موجوداتی که در خورها زندگی می کنند تشکیل شده است.

عوامل مستند زبانه های آتشین دریا عبارتند از:

محقق: سالارپور- نویسنده، تهیه کننده و کارگردان : عبدا... خداکریمی.