جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

روشنایی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

روشنایی

روشنایی با هدف پاسخگویی به مسایل شرعی و احکام مخاطبان تهیه و اطلاعات مورد نیاز مخاطبان در حوزه احکام به آنها داده می شود.

روشنایی را عطاء ا... ترابی تهیه می نماید و محسن مرادبوی، امید مریدی، فرشید ایرانپرست، رشید سنگرزاده، اسماعیل ساداتی، رضا مدنی و زینل غیبی وی را در تهیه و تولید برنامه یاری می دهند.