روستای تنَگ دالان

 

 تنَگ دالان متشکل از دو روستای کوچک است . این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده‌است. تنگ دالان از شمال به کوه، از جنوب به روستای رودبار، از مغرب  به روستای کنچی و از مشرق به روستای جیحون محدود می‌گردد. جمعیت آن ۱۸۹ نفر (۳۵ خانوار) است که مذهب آنان اهل سنت و از شاخه شافعی هستند و به زبان فارسی و به گویش محلی تکلم می‌کنند.  این روستا پیشینه تاریخی محکمی دارد.  تنَگ دالان جای عملیات شجاعانه «شمد لاوری » بر ضد دزدان بوده ، چنانکه در کتاب مشایخ مدنی آمده‌است، که شمد لاوری دومین شایستگی خودرا در تنَگ دالان در برابر دزدان نشان داد. وقتی سید کنچی معروف به آقای کنچی برای شمد پیام فرستاد که دزدهای نفر مال وگله مردم را بغارت برده‌اند وبه‌طرف تنَگ دالان به حرکت هستند، شمد لاوری پیام فرستاد که تنَگ دالان که چیزی نیست اگر لازم شده مال مردم را از گلوی باباخان نفر هم بیرون می‌کشم. در آن زمان گروهی از دزدان بنام ((تُرک نَفرَ)) در منطقه مستقر بودند و همیشه مردم را غارت می‌کردند.

چمشه ای در تنَگ دالان وجود دارد که حدود ۲۰۰۰ اصله نخل را آبیاری می‌نماید وجاده لار بندر عباس از این روستا می‌گذرد.