رزم آورد

رزم آورد با هدف سرگرمی و تفریحی و ارائه اطلاعات عمومی درقالب مسابقه سعی دارد نسل حاضر را با حال و هوای دوران دفاع مقدس آشنا کند. این مسابقه رادیویی نیز همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از صدای خلیج فارس پخش می شود.

این مسابقه در قالب آیتم های کوتاه و ایستگاهی درقالب سوال در زمینه های اطلاعات دفاع مقدس، پخش افکت و تشخیص آن ، دفاع مقدس و هنر و هرمزگان در جبهه ها از صدای خلیج فارس تقدیم مخاطبان می شود.

مسابقه رزم آورد در شش قسمت ساعت 12:15 از صدای خلیج فارس پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: امید تنی

تاریخ تولید: 1399