رزم آورد

رزم آورد با هدف سرگرمی وتفریحی و ارائه اطلاعات عمومی درقالب مسابقه سعی دارد نسل حاضر را با حال و هوای دوران دفاع مقدس آشنا کند.

این مسابقه در قالب آیتم های کوتاه و ایستگاهی درقالب سوال در زمینه های اطلاعات دفاع مقدس ، پخش افکت وتشخیص آن ، دفاع مقدس وهنر و هرمزگان در جبهه ها از صدای خلیج فارس تقدیم مخاطبان می شود.

مسابقه رزم آورد از 31 شهریور بمدت 7روزساعت 9صبح از صدای خلیج فارس پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگی : فتانه گیلیاردی

تاریخ تولید: 31 شهریور