راستی می دونستید

راستی می دونستید؟ روی موج رادیو خلیج فارس

راستی می دونستید عنوان برنامه ای است که از صدای خلیج فارس با ساختار پیامی به موضوع آشناسازی نسل جوان با زبان مادری می پردازد.

این برنامه برای حفظ زبان و ادبیات فارسی بصورت خیلی کوتاه و صمیمی تهیه می شود.

از آنجایی که زبان معیار فارسی به شدت در برابر تهاجم زبان های بیگانه قرار دارد ، دست اندرکاران این برنامه می کوشند تا با بیان غلط های رایج ، نسل جدید را با زبان مادری بیشتر آشنا کند .

تقویت زبان معیار فارسی و جلوگیری از غلط های رایج ومسطلحی که در زبان فارسی درحال گسترش است از دیگر رویکردهای این برنامه رادیویی است.

این برنامه به تهیه کنندگی فتانه گیلیاردی در40 قسمت  یک دقیقه ای از رادیو خلیج فارس پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: فتانه گیلیاردی

تاریخ تولید: 1399