دوربین مخفی چک برگشتی

Loading the player...

در مقابل بازار ، فردی با موبایل صحبت می کند و ظاهرا به واسطه چک برگشتی دچار حمله قلبی می شود و از رهگذران خواسته می شود با اعملی غیر عادی مثل قلقلک دادن و شعر خواندن او را به هوش بیاورند. عکس العمل سوژه ها بسیار دیدنی است.