دوربین مخفی حمل گونی

در این ویدئو فردی را داخل کیسه گونی پنهان کرده و از مردم می خواهند برای حمل او کمک کنند. که ناگهان فرد مخفی شده فریاد می زند . عکس العمل سوژه ها بسیار دیدنی است.

Loading the player...