در مسیر قانون

کارشناسان معتقدند بیشتر جرائمی که انسانها مرتکب می شوند ناشی از بی اطلاعی آنها نسبت به قوانین و حق و حقوق شهروندی ایشان می باشد . از این رو این برنامه با طرح موضوعات حقوقی و جزایی سعی در آگاهی دادن و پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه  برای مخاطب خود دارد

در طول برنامه سعی می شود بسته به نیاز و ریتم برنامه از موسیقی بی کلام و آنونس استفاده شود. موضوعات برنامه با تعامل با دادگستری استان و نیز پیامکها و تلفنهای مردمی انتخاب می شود.

برنامه در مسیر قانون در 238 قسمت 5 دقیقه ایی روزهای یک شنبه تا پنج شنبه ساعت 11:25 از رادیو خلیج فارس تهیه و پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: امیرارسلان خوبیاری

کارشناس :شهرام بازیار وکیل دادگستری

تاریخ تولید: 1398