حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

دادگستری کل استان هرمزگان وصداوسیمای مرکزخلیج فارس تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. - نمایش محتوای خبر

 

 

دادگستری کل استان هرمزگان وصداوسیمای مرکزخلیج فارس تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

دادگستری استان هرمزگان ورسانه استانی باهدف افزایش آگاهی مردم وارتقای قانون مداری تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز خلیج فارس ، مدیرکل صداوسیمای مرکزخلیج فارس ورئیس کل دادگستری استان هرمزگان تفاهم نامه همکاری درزمینه اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی باهدف ارتقای فرهنگ حقوقی وقضایی جامعه امضاکردند.

تلاش مشترک به منظور اجتماعی شدن وترویج فرهنگ پیشگیری وصلح وسازش ورضایت ارباب رجوع- حمایت از تولید برنامه های مختلف علمی وتولیدات رسانه ای پیشگیرانه وفرهنگی –ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به قوانین ومقررات وفرایند رسیدگی به پرونده های حقوقی وکیفری –کاهش نرخ آمار وجرائم و آسیب های اجتماعی دراستان وتوسعه زمینه های لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت های طرفین درپیشبرد برنامه های پیشگیرانه وفرهنگی از اهداف این تفاهم نامه عنوان شده است.

اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی ومشارکت درتولید وپخش برنامه های رادیویی وتلویزیونی ، تکریم ارباب رجوع وقانون مداری وپیشگیری از وقوع جرم دراستان هرمزگان ازدیگر مفاد این تفاهم نامه بود.