خانه های بافت فرسوده بندرعباس سند دار می شوند

بر اساس مصوبه صدور اسناد مالکیت اراضی تصرفی، 26هزار واحد مسکونی بافت فرسوده در بندرعباس سند دار می شوند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان در نشست خبری گفت: این مصوبه با هدف تعیین تکلیف اراضی دولتی و ملی و بر طرف کردن دغدغه های مردم با رایزنی با وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن به تصویب رسید.
دستوان افزود: با ابلاغ مصوبه صدور اسناد مالکیت اراضی تصرفی، در 2 سال آینده تمام اسکان های غیر رسمی دارای سند و بافت ها فرسوده نوسازی و بهسازی می شود.
وی گفت: شرکت عمران ومسکن سازان به عنوان شرکت کارگزار صدور سند مالکیت تعیین شده و متقاضیان می توانند با مراجعه به این شرکت برای دریافت سند اقدام کنند .
مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به تشکیل بیش از هزار پرونده نوسازی بافت های فرسوده در سالهای گذشته گفت: اولویت صدور اسناد مالکیت با افرادی است که در سالهای گذشته تشکیل پرونده داده اند.
دستوان افزود : صدور اسناد مالکیت سبب تسریع روند نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده بندرعباس و کمک به افراد کم درآمد و افزوده شدن فضای بیشتر به معابر عمومی و خیابان های بندرعباس می شود.
مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: بر این اساس افراد ساکن در بافت فرسوده شهری تا 150 متر مربع مساحت واحد مسکونی با تعیین نرخ منطقه ای سند دریافت می کنند.
دستوان افزود : افرادی که واحد مسکونی آنها متعلق به دولت است 30 درصد بهای زمین به صورت نقدی و بقیه بهای زمین در مدت 5 سال بصورت اقساطی از آنها دریافت می شود .
یک سوم بافت بندرعباس را اسکان های غیر رسمی و بافت های فرسوده تشکیل داده است و اکنون هزار و 200 هکتار بافت فرسوده و هزار و 700 هکتار اسکان های غیر رسمی در بندرعباس وجود دارد .