سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰

حمایت از تولیدکنندگان ایرانی - صفحه محتوایی عمومی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

حمایت از تولیدکنندگان ایرانی

اگر بخواهیم کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند،حمایت از تولید کنندگان ایرانی باید دغدغه اصلی باشد،از خریدار گرفته تا قانون گذار و مجری قانون