جومه

در شمال هرمزگان و منطقه حاجی آباد به پیراهن جومه گفته می شود. جومه به دونوع جومه زنانه و جومه مردانه دوخته و استفاده می شود. جومه زنانه پیراهنی یقه دار است که 2 تا 3 دکمه در بالا دارد. آستینهای این پیراهن بلند است تا مچ دست می رسد  و سر آستین ها حدود 20 سانتی متر چاک دارد . برای دوخت این پیراهن از پارچه های چیت، بشور وکرباس گلدار به رنگ های سبز و قرمز استفاده می شود . برای تزیین جلوی این پیراهن نیز از پولک های نقره ای قدیمی استفاده می کنند.

زنان حاجی آباد جومه را با دامن های بلندی به نام زیرجومه می پوشند.

برای دوخت زیر جومه  4 تا 12 متر پارچه مورد نیاز  است. زیر جومه از پارچه پنبه ای وگلدار تهیه می شود که در روستاها به آن <قمبل> نیز می گویند.

زجمه نیز زیر شلواری ساده ای ست  که چین دار و گشاد دوخته می شود و دمپای آن تنگ است و گاهی با دست گلدوزی  می شود.

جومه مردانه نیز مهم ترین تن پوش مردان منطقه حاجی آباد و روستاهای اطراف است. این پیراهن بدون یقه و جلو بسته است و تنها سه دکمه در بالای آن دوخته می شود، جومه را گشاد و تا بالای زانو می دوزند. در شهر حاجی آباد یک دکمه در بالای سر شانه راست می خورد و قسمت یقه پیراهن به صورت اریب به روی شانه رفته و بسته می شود.

منبع: کتاب بادله پوشان، نویسنده: فاطمه باستانی ، عکاس : عبدالحسین رضوانی.