رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

جنگل کاری در بیش از پنجاه هزار هکتار از زمینهای کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

جنگل کاری در بیش از پنجاه هزار هکتار از زمینهای کشور

بیش از پنجاه هزار هکتار از زمینهای کشورسال آینده جنگل کاری می شود .

رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور در بندرعباس گفت : از ابتدای دولت یازدهم بیش از 150 هزار هکتار از زمینهای کشور جنگل کاری شد.

خداکرم جلالی افزود : کاهش نزولات آسمانی ، پائین رفتن سفره های زیر زمینی ، حفظ خاک و اشتغال پایدار از مهمترین اهداف توسعه جنگل کاری و مرتعداری در کشور است.

وی گفت : قرار است در برنامه ششم توسعه هم بیش از هشتصد هزار هکتار از زمینهای کشور جنگل کاری اقتصادی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت : قرار است پنجاه هزار هکتار از زمینهای استان زیر پوشش جنگل کاری اقتصادی قرار گیرد.

ناصر حیدری پوری افزود : بیش از 400 هزار هکتار از زمینهای استان هم برای اجرای طرح جنگلکاری در دست مطالعه است.

وی گفت : گونه های مانگرو ، چندل و حرا نیز در شهرهای بندرعباس ، قشم ، سیری و میناب برای اجرای طرح جنگلکاری کاشته می شود.

بیش از یک میلیون و 400 هزار هکتار از زمینهای استان جنگل کاری شده است.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما