تک و دو

مسابقه رادیویی تک دو با هدف پر کردن اوقات فراغت شنوندگان و بالا بردن اطلاعات عمومی و ایجاد فضای شاد و سرگرم کننده همراه مخاطبان رادیو خلیج فارس خواهد بود.

این مسابقه رادیویی توسط دو گروه دو نفره اجرا می شود

بخش اطلاعات عمومی در دو بخش (تاریخی و ادبی ،فرهنگی و هنری)،بخش نمایش که ضرب المثلی با دو یا سه بازیگر اجرا می شود و شرکت کنندگان باید ضرب المثل را حدس بزنند .

بخش کارشناسی که کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری یا محققان یکی از آداب و سنن یا غذاهای محلی یا مناطق گردشگری را توضیح داده و شرکت کنندگان باید آن را حدس بزنند.

بخش سعی کن بخوانی : ویژه آقایان که قسمتی از یک ترانه پخش می شود و شرکت کننده باید ادامه آن را بخواند.

بخش چه کسی می خواند : ویژه خانم ها ،بخشی از یک ترانه با دور تند پخش می شود باید بگویند خواننده ترانه  کیست و بخش سوال از شنوندگان ، قسمت های مختلف مسابقه رادیویی تک دو را تشکیل می دهند.

مسابقه رادیویی تک و دو روز های جمعه ساعت 16 به مدت 30 دقیقه به تهیه کنندگی الهام فتاحی از رادیو خلیج فارس پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :  الهام فتاحی

تاریخ تولید: 1359