جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

تولد بزغاله ناقص الخلقه در میناب - نمایش محتوای خبر

 

 

تولد بزغاله ناقص الخلقه در میناب

تولد بزغاله ناقص الخلقه در میناب

 بزغاله ای با یک سر ، دو بدن و هفت پا در روستای نصیرایی شهرستان میناب متولد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میناب گفت : استفاده از سموم کشاورزی و بعضی داروهای انگلی علت اینگونه زاد و ولدهاست .

معصومی افزود : این بزغاله زنده است و ادامه حیات این بزغاله با بررسی و آزمایشهای پاراکلینیکی مشخص می شود .