جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

توفیق معاونت خبر مرکز خلیج فارس در بین مراکز استانها - نمایش محتوای خبر

 

 

توفیق معاونت خبر مرکز خلیج فارس در بین مراکز استانها

معاونت خبر صدا و سیمای خلیج فارس در جمع بندی نهایی عملکرد معاونتهای خبر مراکز استانها در سال 98 حائز رتبه ششم گردید.

بر اساس نتایج ارزیابی اداره کل اخبار استانها ، خبر مرکز خلیج فارس پارسال در شاخصهای کیفی (شکلی و محتوایی) در سه بخش شامل خبرنگاران (گزارش های خبری ، تولیدی و مستند تلویزیونی) مجموعه تلویزیونی (پخش اخبار تلویزیونی) و مجموعه رادیویی (پخش اخبار رادیویی) بطور مستمر در جایگاه ششم در بین 32 مراکز استانی قرار گرفت.