توبه در ماه رمضان

حضرت رسول(ص) , در خطبه شعبانیه برای ارتباط روحانی با مبدأ اعلی در ماه مبارک رمضان نکاتی را یادآور شده است، از جمله می‌فرماید: «تُوبُوا إِلی اللهِ مِن ذُنُوبِکُم؛  [در این ماه از گناهانتان] به سوی خدا توبه کنید.»

 

چرا که توبه مقدمة ارتقاء روح است و تا انسان مسلمان از گناهان و آلودگی‌ها پاک نشود، نمیتواند در عالم معنویت پرواز کند. بدون تخلیة درون از زشتی‌ها نمیتوان به خوبی‌ها و فضائل دست یافت و در حقیقت، آرایش دل بعد از پیراستن وجود از انحرافات و لغزش‌ها امکان‌پذیر است.

پیامبر خدا (ص) در ادامه خطبه فرمود: « [ای مردم!] شما همه در گرو کردارتان هستید، پس خود را با استغفار و آمرزش رها سازید!»

و نیز فرمود: « پشتهای شما از بار گناهان سنگین است، پس با سجده‌های طولانی خود از سنگینی آنها بکاهید.»