تنگه چاهکو

دره اي با احجام و تنديس­هاي بي نظير و پوشيده از صدها حفره و كاسه و طاقچه بربدن عمودي آن با جوي هاي سنگي وچاه هاي آب كه از يورش باد،باران هاي تند و تابش آفتاب داغ پديد آمده است اين دره يا تنگه چاهكو، در بخش شهاب از توابع شهرستان قشم و در 100 كيلومتري شهر قشم و در مجاورت روستاي چاهوي شرقی قراردارد،دليل نامگذارى چاهكو،وجود چاه هايى است­ كه در ابتداى دره حفر شده است.چند چاه كم عمق و كانال هايى براى هدايت آب،از سوى اهالى روستاى چاهو حفر شده و زيبايى اين تنگه را دو چندان مى كند. از آنجا كه با توجه به گرم و خشك بودن منطقه،آب شيرين ذخيره شده ارزش بالايى دارد، اين چاه ها محل ذخيره آب باران است.اين كانال ها و چاه ها، قدمتى باستانى دارند و از زمانهاى دور براى تأمين آب شيرين اهالى اين بخش از جزيره مورد استفاده قرار داشته است.

تنگه­ شگفت­ انگيز چاهکو با حفره­ ها و دالان ها و اشکال­ اعجاب­ آور در ديواره­ هاي­ خود بيننده­ را مبهوت مي کند.نظير اين پديده زمين شناسي درآلمان، انگليس، چين،آمريکا وچند کشور ديگر وجود دارد.

تنگه چاهکوه، پديده اي شگفت ازفرسايش سنگ هاي رسوبي زمين، درجزيره قشم واقع شده که کمترمعرفي شده وبه همين دليل کمتر مورد بازديدگردشگران قرار گرفته است.

دره ياتنگه چاهکو، دربخش شهاب ازتوابع شهرستان قشم،دره اي به عمق 100 متر، نمايشي از فرسايش سنگ هاي رسوبي است. اين دره در70 کيلومتري شهر قشم و درکنار روستاي چاهوي شرقي، در بخش غربي ساحل شمالي جزيره قشم قرار دارد و يکي از مهمترين جاذبه­ هاي گردشگري جزيره قشم است.

اين دره شگفت انگيز، در دل يک کوه سنگي يکپارچه که به شکل ضربدر برش خورده قرار دارد.چاهکو در ابتدا عريض و با ديواره هاي بلند در برابر ديدگان مخاطب ظاهر مي شود، ولي بتدريج از عرض آن کاسته تا جايي که عبور از ميان آن دشوار مي شود اين درحالي است که ارتفاع ديواره ها همچنان زياد است و به همين دليل داخل دره نور کمي وجود دارد.

اين دره ازچهارسو، چهارتنگه دارد که درجاهايي ديواره ها به هم مي رسند و فاصله 2 ديواره از هم شايد به حدود نيم متر برسد. به نظر مي رسد اين دره و دره هاي مشابه اطراف آن مربوط به شکستگي هاي طاقديس بزرگي باشندکه بر ايجاد گنبدنمکي نمکدان هم نقش داشته است.جنس سنگ هاي چاهکو، ازسنگ هاي رسوبي موسوم به سنگ هاي آهکي و مربوط به رشته کوه زاگرس مي شوند که جزو يکي از 3 گروه سنگ هاي موجود در طبيعت (رسوبي، آذرين و دگرگوني) قرار مي گيرد.

در ديواره هاي دره چاهکو، فرسايش آبي و انحلال، شيارهاي عميق وطويل وانواع حفره هاي عدسي، قاشقي و کروي شکل را حفر کرده اند. وجود شيارها و خطوط فرسايش موازي و همچنين حفره و طاقچه بر بدنه عمود اين دره و نيز وجود جوي هاي سنگي در کف دره، موجب شده تا تنگه چاهکو به اعجاب تبديل شود. طرح ها و اشکالي که روي ديواره هاي اين تنگه زيبا نقش بسته هر بيننده اي را تحت تأثير قرار مي دهد. اشکالي که خيال انگيز و رويا گونه اند و مانند آثارهنري ارزشمندي شده اندکه به دست هنرمند توانايي به وجودآمده اند.باد، آب باران وبارش هاي سيل آسا و شديد ازمهم ترين دلايل وجود اين حفره هاي زياد درميان ديواره چاهکو است. سنگ هاي چاهکو داراي آهک يا بي کربنات کلسيم است که اسيد آب باران دليل حل شدن آنها وايجاد شکاف ها و حفره هاي کوچکي در ميان آنها شده و اين حفره ها در طول چند ميليون سال بزرگ تر شده و تبديل به دالانه هاي جالبي شده اند. در اين ميان، جاري شدن آب در زمان بارندگي، زيبايي اين دره را دوچندان مي کند