رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

تمدید مهلت نام نویسی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال95 - نمایش محتوای خبر

 

 

تمدید مهلت نام نویسی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال95

تمدید مهلت نام نویسی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال95

نام نویسی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 95 تا ساعت 24 یکشنبه 23 خرداد تمدید شد.
داوطلبان برای نام نویسی و انتخاب رشته در این آزمون باید به نشانی WWW.SANJESH.ORG مراجعه کنند .
این آزمون عصر جمعه 22 مرداد برگزار می شود.