سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰

تأکید رئیس جمهور بر رفع مشکل پزشک و کادر درمانی هرمزگان - نمایش محتوای خبر

 

 

تأکید رئیس جمهور بر رفع مشکل پزشک و کادر درمانی هرمزگان

سخنرانی رئیس جمهور