بیست

این برنامه که ویژه نوجوانان می باشد در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 16:30 از رادیو خلیج فارس پخش می شود.

این برنامه را مریم صابری با همکاری مرادی، حیدری پوری و شهابی تهیه و تولید می نمایند

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه  کننده:مریم صابری

تاریخ تولید: 1359