رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

بیمه هزار و 160 هکتار محصول زراعی در بخش هشتبندی توکهور - نمایش محتوای خبر

 

 

بیمه هزار و 160 هکتار محصول زراعی در بخش هشتبندی توکهور

بیمه هزار و 160 هکتار محصول زراعی در بخش هشتبندی توکهور

امسال هزار و 160 هکتار از زمین های کشاورزی بخش توکهور هشتبندی زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته اند که 40 درصد بیشتر از پارسال است .

مسئول جهاد کشاورزی بخش توکهور هشتبندی گفت : هزار و 10 هکتار از زمینهای کشاورزی محصولات صیفی و 150هکتار باغ های لیموترش ، پرتقال ، لیموترش ، نارنگی ، گریپ فروت زیر پوشش بیمه هستند .

نکویی افزود : فصل بیمه محصولات زراعی از مهر آغاز می شود و تا آذر ادامه دارد فصل بیمه نخیلات و باغ ها نیز اسفند است .