بیا فصل بهارن

Loading the player...

مردمان جنوب انسانهایی شاد هستند و این شادی را می توان در ترانه های جنوب یافت. این ترانه با گویش هرمزگانی و با ریتم و موسیقی سنتی هرمزگان نواخته شده است. مضمون شعر وصف بهار و شادی مردمان جنوب است. این ترانه توسط گروه موسیقی آنامیس میناب نواخته شده است.

 

People in south are happy and we can see this happiness in their songs. This song is about spring time.