جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

بـرکت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بـرکت

برنامه برکت در ساختار ترکیبی و به تعداد 123 قسمت 15 دقیقه ای توسط عطاء ا... ترابی در سیمای خلیج فارس در دست تهیه و تولید است و شامل مباحث کارشناسی، گزارش مردمی و حدیث می باشد.