رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی خبر با حضور مدیر کل اطلاعات و اخبار استانهای صدا و سیما - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی خبر با حضور مدیر کل اطلاعات و اخبار استانهای صدا و سیما

کارگاه آموزشی توجیهی با حضور علوی مدیر کل اطلاعات و اخبار استان‌ها و داوودی مسئول پخش و پایش فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما ، در صدا و سیمای خلیج فارس برگزار شد.

مدیر کل اطلاعات و اخبار استانها‌ی صدا و سیما در این کارگاه گفت : امروز ۲۶۰ رسانه فارسی زبان در حال خبر رسانی در داخل و خارج از کشور هستند که عمده این رسانه‌ها با برنامه و با قصد تأثیر گذاری وارد فضای مجازی شده اند.

علی علوی با تأکید بر پایه و اصل خبر مکتوب افزود : اطلاعات هر خبر تعیین کننده است و باید در کنار تصویر اطلاعات مناسب نیز به همراه تصویر عرضه شود.

وی گفت : استفاده از جشنواره‌های محلی و گزارشهای شهرستانها به جذاب شدن خبر و جذب مخاطب کمک می‌کند.

اولویت بندی خبر، به کارگیری شهروند خبرنگار ، استفاده از شبکه‌های اجتماعی ، رعایت جوانب حرفه‌ای از موضوعات این کارگاه آموزشی بود.

داوودی مسئول پخش و پایش فضای مجازی صدا و سیما  به بیان اولویت بندیها ، کارکرد و نقش فضای مجازی پرداخت.

توجه ویژه به سرعت دریافت و پردازش خبر ، هماهنگی آنتن و خبرگزاری صدا و سیما و استفاده از فرم برای بازداری خبر در سایت‌ها از دیگر موضوعات مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.