رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری همایش فناوری نانو در سیریک - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری همایش فناوری نانو در سیریک

برگزاری همایش فناوری نانو در سیریک

همایش فناوری نانو و کاربردهای علوم نوین در شهر بندر سیریک برگزار شد.

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان سیریک گفت : این همایش با حضور استادان برجسته دانشگاه اصفهان به مدت دو روز و در چهار نوبت ، ویژه 600 دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ، دانشجویان و فرهنگیان برگزار شد.

سالمی افزود : آمادگی برای حضور در المپیادهای ملی فناوری نانو ، افزایش معلومات و شرکت فعال و مؤثر از اهداف برگزاری این همایش است.

در المپیاد فناوری نانو که 5 اردیبهشت امسال بصورت همزمان با حضور 26 هزار شرکت کننده از 117 شهرستان در سراسر کشور برگزار شد ، دانش آموزان سیریکی توانستند رتبه 300 کشوری و عنوانهای اول و دومی المپیاد فناوری استان را بدست آورند.