جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

برکه های بندرلنگه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برکه های بندرلنگه

فصل های بارندگی در استان هرمزگان محدود است به همین دلیل از گذشته ذخیره آب برای فصول کم باران سال از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. برکه یا آب انبار بناهایی ساخته دست بشر هستند که برای ذخیره آب باران برای فصلهای گرم کاربرد داشته اند. در کنار روستاها و مسیرهای ایاب و ذهاب برکه‌ها بشکل گنبدهایی سفید همه جا نمایان هستند . ساختمان آنها با سنگ و سیمان و ساروج ساخته شده است. عمق آبگیر آنها تاسطح زمین از ۳ متر تا ۱۲ متر وقطر آنها از ۳ تا ۳۰ متر دیده می‌شود، هر برکه دارای سه یا چهار دریچه‌است که از آنها برای برداشتن آب به‌وسیله سطل وطناب استفاده می‌کنند، همچنین هر برکه دارای یک تا سه دریچه مخصوص ورود آب باران است، قسمت آبگیر برکه معمولاً بصورت استوانه یا مقطع دایره‌ای است ولی گاهی اوقات با مقطع مستطیل نیز ساخته شده اند، سقف همه آنها مقطع نیم دایره‌ای دارد، مطلب اساسی وقابل توجه درساختمان این برکه‌ها موقعیت آن است بدین معنی که باید در مسیر جریان آب باران قرار گیرد وبه اصطلاح هربرکه‌ای دارای یک یا چند ممر است که آب باران آن حوالی را جمع آوری کرده وبداخل برکه هدایت می‌کند واین ممرها مانند خود برکه‌ها وقف وجزو اراضی عمومی بوده و تغییر وهرنوع تصرفی در آنها ممنوع است، برکه ها به‌وسیله اشخاص خیر خواه ساخته شده وتعمیر ونگهداری می‌شوند، آب برکه‌ها نیز برای استفاده عموم وقف است.