برندگان مسابقه ثانیه ها شهریور96

نام برنامه : ثانیه ها
  • نیما رنجبرنژاد
  • مهدی نظری
  • آرمین خودستان
  • اصغرابراهیمی
  • علیرضا زارعی
  • علی درج
  • مسعود پیری زاده
  • سمین دخت ایسینی
  • امیرحسین کمالی