رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برش و دوخت دامن کلوش - صفحه محتوایی سرپناه

 

 

آموزش

برش و دوخت دامن کلوش

آموزش دوخت دامن کلوش در برنامه سرپناه توسط خانم نادری