جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

برداشت 4 هزار و 600 تن فلفل در بخش توکهور و هشتبندی - نمایش محتوای خبر

 

 

برداشت 4 هزار و 600 تن فلفل در بخش توکهور و هشتبندی

برداشت 4 هزار و 600 تن فلفل در بخش توکهور و هشتبندی

از آغاز فصل برداشت فلفل تاکنون 4 هزار و 600 تن محصول از زمینهای کشاورزی بخش توکهور و هشتبندی برداشت شده است.

فصل برداشت فلفل از اوایل آبان آغاز شده و تاپایان خرداد ادامه دارد.

نکویی مسئول جهاد کشاورزی بخش توکهور و هشتبندی پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت 5 هزار و 600 تن فلفل از700 هکتار از زمینهای کشاورزی این بخش برداشت شود.