بافت دستبند دوستی طرح رنگین کمان

برای بافت این دستبد به 6 رنگ از نخهای مخصوص دستبند دوستی نیاز دارید که از هر رنگ شما باید 95 سانتی متر تهیه کنید.

مراحل بافت آن را می توانید در فایل تصویری مشاهده کرده 

Loading the player...