بازسازی تی شرت

Loading the player...

در این فیلم نشان داده می شود که چگونه می توان لباسهای قدیمی را بازسازی کرد و در آنها تغییر به وجود آورد.