بازدید استاندار هرمزگان از منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان

Loading the player...