رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

انتخاب اعضای شورای شهر پارسیان - صفحه محتوایی انتخابات

 

 

انتخاب اعضای شورای شهر پارسیان

انتخاب اعضای شورای شهر پارسیان

راه یافتگان به شورای اسلامی شهر پارسیان مشخص شدند .

فرماندار پارسیان گفت : در انتخابات 29 اردیبهشت ماه عبدالله برادر ، محمود کامران، محمد پارسا ، محمود احمدپور و محمود اعزازی به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر پارسیان انتخاب شدند.

محمد رادمهر افزود : در این دوره از انتخابات شاهد مشارکت 95 درصدی مردم بودیم و 25 هزار نفر از مردم این شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری ، میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شرکت کردند.

وی گفت : برای این سه انتخابات 59 شعبه اخذ رأی شامل 56 شعبه روستایی و سه شعبه شهری برای اخذ رأی در شهرستان پارسیان دایر شده بود.

منبع : ایرنا