رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

امیر دریادار سیاری: استعمار بدنبال دور کردن ما از دریا ست - نمایش محتوای خبر

 

 

امیر دریادار سیاری: استعمار بدنبال دور کردن ما از دریا ست

امیر دریادار سیاری: استعمار بدنبال دور کردن ما از دریا ست

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت : استفاده مفید و بهینه از ظرفیت های دریایی برای تجارت و بهره گیری بیشتر از علم و دانش برای استفاده از استراژی دردریا مهم است.
امیردریادار سیاری امروز در همایش صنایع دریایی کشور در بندرعباس افزود : حداقل 30 درصد از مرزهای کشور که حدود 3 هزار کیلومتر مرز دریایی کشور است ، نشان می دهد بهترین شرایط منابع را داریم اما امروز جایگاهی در دریا نداریم.
وی گفت : چند شهر ما در کنار دریا هستند اما هیچ گونه آبادانی و توسعه ای در سواحل مکران نداریم .
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود : ما از دریا دور شده ایم و قدرت ما به مرور زمان کم شده است واین به دلیل خواسته استعمار است چون استعمار از سابقه تاریخی و توانمندی علم و دانش ما در دریا خبر داردو به دنیال این است که مارا از دریا دور کند .
امیر دریادار سیاری گفت : حضور در دریا موجب افزایش قدرت و قدرت افکنی می شود و با حضور دردریا با حفظ وصلح و امنیت می توانیم ژئوپولتیک جهان را تغییر دهیم و برنامه های کلی استعمار است که از قدرت افکنی ما در دریا بگیرد .
وی گفت : نمونه آن چند سال بیش بود که در اقیانوس هند حضور نداشتیم و چینی و کره ای ها و ژاپنی ها منابع عذایی دریایی ما را بردند .
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت : ما بنادر و شهرهای مهمی در کنار دریا داریم اما هیچ گونه امکانات جاده ای ، بهداشت و دانشگاهی در سواحل نداریم به ویژه در سواحل مکران که فقط فقط کار استعمار است .
وی افزود : امروزه راهکاراین است که به دریا نزدیک شویم و در این زمینه تئوری بازگشت به دریا مطرح شده است تا از منابع خدادادی دریا استفاده بهتری کنیم .
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت : ایجاد زیر ساخت ها و آبادانی سواحل مکران با همکاری همه ی ارگان های زیر ربط در دستور کار است تا ترفند استعمار را خنثی کنیم .
امیردریادار سیاری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری برای بازگشت به دریا و همکاری همه ی ارگان های دولتی برای توسعه اقتصادی دریا محور کشور تاکید کرد .
وی گفت : نیروی های مسلح هم با اقتدار امنیت دریا را برقرار می کنند تا توسعه اقتصادی و دریا محور کشور به ویژه در سواحل مکران توسعه بیشتری یابد.