آموزش بافت پرکاربرد

Loading the player...

 در این فیلم یک نوع بافت زیبا آموزش داده می شود که اگر از قیطان های ضخیم استفاده کنیم می توانیم یک کمربند متفاوت درست  و یا از آن می توان برای بافت مو استفاده کرد و یا برای ساخت یک دستبند ساده .